• Capaciteit in waterverdamping: 4.000 KG/H

• De uitdaging bij dit project was vooral het te drogen product: door zijn hoge aandeel vet op droge stof (50%), is dit product moeilijk te drogen en zorgt het voor een sterke vervuiling van de installatie. Door ervaringen bij collegabedrijven, sprak de klant bij aanvang van het project zijn zorg over de vervuiling van de installatie uit. Door het Top Bag Filter toe te passen in de installatie, zijn de verwachtte problemen uitgebleven.